Bild på ordförandeklubban i kommunhusets sessionssalOrdförandeklubba i kommunhusets sessionssal

Sammanträdesrutiner

Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär…