Bild på ordförandeklubban i kommunhusets sessionssal

Sammanträdesrutiner

Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde ska…