Visa bara Nyheter från Nämnder och styrelser

Om nämndarbetet

Sammanträdesschema På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. I de flesta fall hålls mötena på dagtid…