Socialnämndens organisation

Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för äldreomsorg, omsorg…

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna…

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har på kommunfullmäktiges…

Om nämndarbetet

Sammanträdesschema På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen…

Valnämnden

Valnämnden administrerar och organiserar valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige,…