Standardbild

Socialnämnden

Till socialnämndens uppgifter hör att: göra sig väl förtrogen med…
Standardbild

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna…
Standardbild

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har på kommunfullmäktiges…
Standardbild

Om nämndarbetet

Sammanträdesschema På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen…
Standardbild

Valnämnden

Valnämnden administrerar och organiserar valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige,…