Visa bara Vanliga frågor från Sammanträdet

Jäv

Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare för någon Ombudsjäv: gäller den som fört talan som ombud…