Visa bara Vanliga frågor från Sammanträdet

Standardbild
Jäv
Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare…