Visa bara Nyheter från Sammanträdet

Standardbild
Delegation
Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i…