Sammanträdesdagar 2020

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och…

Protokollet

Protokoll ska föras vid fullmäktiges och nämnderna sammanträden. Ordföranden ansvarar…

Jäv

Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare…

Delegation

Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i…