Standardbild

Protokollet

Protokoll ska föras vid fullmäktiges och nämnderna sammanträden. Ordföranden ansvarar…
Standardbild

Jäv

Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare…
Standardbild

Sammanträdesdagar 2020

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och…
Standardbild

Delegation

Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i…