Protokollet

Protokoll ska föras vid fullmäktiges och nämnderna sammanträden. Ordföranden ansvarar…

Jäv

Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare…

Sammanträdesdagar 2021

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och…

Delegation

Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i…