Karta över koncernens struktur, den politiska organisationen och bolag eller förbund

Kommunens organisation

  Kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar om till exempel mål, taxor, budget…

Övriga förtroendeuppdrag

Borgerliga vigselförrättare Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen.…