Kommunstruktur A4 2023

Kommunens organisation

  Kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar om till exempel mål, taxor, budget och skatt. Budgeten antas i juni, förutom det år det…

Val vart fjärde år

Val till riksdag, region och kommun äger från och med 2014 rum den andra söndagen i september vart fjärde år.…

Övriga förtroendeuppdrag

Borgerliga vigselförrättare Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Uppdraget är inte politiskt utan kommunen kan föreslå antingen politiker,…

Kommunallagen visar vägen

Kommunen är den minsta enheten för det lokala självstyret. Kommunen ansvarar för bland annat skola, barnomsorg, social service, bibliotek, parker,…