Visa bara Vanliga frågor från Guide för förtroendevalda

Karta över koncernens struktur, den politiska organisationen och bolag eller förbund
Kommunens organisation

  Kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar om till exempel mål, taxor, budget och skatt. Budgeten antas i juni, förutom det år det…

Jäv

Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare för någon Ombudsjäv: gäller den som fört talan som ombud…