Visa bara Vanliga frågor från Guide för förtroendevalda

Karta över koncernens struktur, den politiska organisationen och bolag eller förbund
Kommunens organisation
  Kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar om till exempel mål, taxor, budget…
Jäv
Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare…