Visa bara Nyheter från Guide för förtroendevalda

Standardbild
Delegation
Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i…
Standardbild
Om nämndarbetet
Sammanträdesschema På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen…