Visa bara Nyheter från Guide för förtroendevalda

Delegation
Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i…
Om nämndarbetet
Sammanträdesschema På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen…