Regler för partistöd

Regler för partistöd antogs av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 184 Översyn har skett 2020-09-25

Politiker och förtroendevalda

Med anledning av byte av förtroendemannasystem dröjer det innan nya nämnder och styrelse publiceras. I vårt register kan du söka…