Visa bara Vanliga frågor från Politiker

Kommunstruktur A4 2023
Kommunens organisation

  Kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar om till exempel mål, taxor, budget och skatt. Budgeten antas i juni, förutom det år det…

Jäv

Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare för någon Ombudsjäv: gäller den som fört talan som ombud…