Synpunkter och klagomål

Är det något som inte motsvarar dina förväntningar på utbildningen eller som du är missnöjd med, ska du i första hand prata med berörd personal på förskolan/skolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och du inte är nöjd ska du vända dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, kan du lämna dina klagomål i formuläret nedan eller skriftligt till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 504
577 26 Hultsfred

Rekommendationen är att klagomålen görs skriftligt då det säkerställer att det blir dina egna ord och tolkningar som lämnas. Du kan välja att vara anonym, men klagomål som är anonyma kan inte tillmätas lika stor betydelse och du kan inte få något svar. Lever du med skyddade personuppgifter så ange det på dokumentet du lämnar till oss.

Vad händer med klagomålet?

Klagomålet vidarebefordras i första hand till berörd rektor för att formaliseras. I andra hand skickas det till barn- och utbildningschef. Handlingar som skickas till kommunen registreras och blir allmän handling. De blir oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretesskyddade). Behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

Vi publicerar synpunkter som kan vara av intresse för andra. Om du inte godkänner att vi publicerar din synpunkt ska du kryssa i rutan ”Publicera inte” i formuläret nedan.

Inom 10 arbetsdagar ska rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.