Frånvaro och ledighet

Anmälan av frånvaro Anmälan av frånvaro görs till e-postadress franvaro.vux@hkedu.se…