never stop learning

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller behöver du stöd och vägledning i valet av utbildning? Är du osäker på vilken/vilka kurser du…

Betyg och behörighet

Ny betygsskala för Komvux och SFI Från och med 1 januari 2022 kommer den sexgradiga betygsskalan inte längre att användas…