Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag är att vägleda elever/studerande från grundskola upp till vuxenutbildning. I detta uppdrag så ingår det att…

Kontaktpersoner skola-arbetsliv

Grundskoleenheterna och gymnasieprogrammen har kontaktpersoner för samverkan mellan skola och arbetsliv. Kontaktpersoner inom förskolan Linda Nilsson Kontaktpersoner inom grundskolan Ansvarig för…

Utbildning och arbetsliv

Planen för samverkan skola-arbetsliv är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, §183/2018. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är ett sätt att utveckla vår…

Snabbguide för handledare

Målgrupp En grupp Det är skillnad på att möta en liten grupp jämfört med en större. En liten grupp (upp…