Modersmålsundervisning

Education

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.
(Ur: kursplan i ämnet modersmål utom nationella minoritetsspråk Lgr 11)

Ämnet modersmål ska bland annat ge eleverna möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Modersmålsundervisningen har egen kursplan och betyg ges i ämnet från och med åk 6 i grundskolan. Undervisningen är betygsgrundande enligt Lgr 11 och kursplanen för modersmål.

Vi erbjuder undervisning i följande språk med lärare på plats:
albanska, arabiska, bosniska och serbiska.

Via fjärrundervisning erbjuds även: polska, tyska, somaliska, kurmaji, tigrinija och ukrainska.

Du hittar blankett för ansökan om modersmålsundervisning under rubriken Blanketter längre ned på sidan.