Bild av blankett och penna för att fylla i närvaro

Handlingsplan för närvarohantering

“Om en elev i grundskolan eller grundsärskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att…