Bild av två händer som håller i varandra, ett barn och en vuxenElevhälsa

Information om elevhälsa

I skolan ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det innebär medicinska, psykologiska, psykosociala och…

Elevhälsan Albäcksskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Albäcksskolan. Rektorer: Specialpedagog: Speciallärare: Kurator: Skolsköterska: Skolpsykolog: Fritidsledare:…

Elevhälsan Lindblomskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Lindblomskolan. Rektorer: Specialpedagog: Kurator: Skolsköterska: Talpedagog: Skolpsykolog: Hörselpedagog:…

Skoldatatek

Skoldatateket

Skoldatatekets främsta uppgifter är att hjälpa till med hanteringen av tekniska hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd. I…