Visa bara Nyheter från Trygghet & inflytande

Skoldatatek
Skoldatateket

Skoldatatekets främsta uppgifter är att hjälpa till med hanteringen av tekniska hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd. I…