elever kliver på en bussFoto: Örjan Karlsson

Skolskjutsar för grundskola och gymnasium

Kommunen ordnar gratis skolskjuts för elever i grundskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en…