elever kliver på en bussFoto: Örjan Karlsson

Skolskjutsar för grundskola och gymnasium

Kommunen ordnar gratis skolskjuts för elever i grundskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en…

Skolskjutsar Prolympia läsåret 2023-2024

Morgonturer Alla dagar Järnforsen station 07:45 Järeda kyrka 07:47 Slättemossa 07:49 Hultarp lilla vägen 07:53 Finnforsen 07:54 Virserum Prolympia 08:00…