painter-1246619__340

Kultur i skolan och förskolan

Kultur är viktigt för lärandet och identitetsbyggandet. Kultur- och fritidsförvaltningen och skolan jobbar gemensamt för att våra barn och elever…

Den svenska skolan för nyanländaDen svenska skolan för nyanlända

Om svenska skolan för nyanlända

På Skolverkets webbplats omsvenskaskolan.se hittar du en introduktion till det svenska skolsystemet. Nu är det också möjligt att få den…

Öppna jämförelser

Hos Sveriges Kommuner och Landsting kan du jämföra resultat för kommunerna. Grundskolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och…

Skolverkets statistik

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. På deras hemsida kan du…