Ansökan till grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga…

Grundsärskola

Vem har rätt till grundsärskola? För barn som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av…

Särskola

Allmänt om Särskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är egna skolformer. De är till för barn och ungdomar som inte klarar kunskapsmålen och undervisningen i…