Särskola

Allmänt om Särskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är egna skolformer. De är till för barn och ungdomar som inte klarar kunskapsmålen och undervisningen i…

Grundsärskola

Vem har rätt till grundsärskola? För barn som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av…

Ansökan till grundsärskola

Grundsärskolan är till för de elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever…