Särskola

Allmänt om Särskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är egna skolformer. De är till för…
Standardbild

Grundsärskola

Vem har rätt till grundsärskola? För barn som bedöms att…