Bild på grönsaker i en skolmatsal

Matsedel för skola och förskola

Prenumerera på matsedeln i din kalender. För webbredaktörer/utvecklare: https://wordpress.org/plugins/open-meal-information/

Måltider inom skolverksamheten

Målsättning Måltiderna ska liksom övriga aktiviteter präglas av mål och riktlinjer. De ska ha ett pedagogiskt syfte, vara ett naturligt…