Vad är infomentor?

I skolan arbetar vi med individuella utvecklings-planer (IUP) och skriftliga omdömen. Hos oss har vi valt att jobba med verktyget…