Bild av pengarRiktlinjer och taxa

Taxa för plats i fritidshem

Kommunfullmäktige fastställer taxor och taxebestämmelser varje år. Taxor 2023 Alla nedanstående taxor är momsfria. Beloppen anges i kronor. Inkomsttak 2023…

Bild av pengarRiktlinjer och taxa

Retroaktiv avgiftskontroll

Hultsfreds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Den som har betalat för…