Bild av pengarRiktlinjer och taxa

Taxa för plats i fritidshem

Kommunfullmäktige fastställer taxor och taxebestämmelser varje år. Taxor 2020 Alla…