Lärkan – Emådalskolans fritidshem

Fritidshemmet Lärkan vill ta till vara elevernas lust att lära. Vårt mål är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga…

Lindblomskolans fritidshem

På fritids vill vi erbjuda barnen en meningsfull fritid. Inflytande och medbestämmande ska stå i centrum hos oss. På fritids…

Målilla skolas fritidshem

Målilla skola har tre fritidsavdelningar, Fisken, Hajen och Valen. På våra fritidsavdelningar vill vi ta till vara elevernas lust att lära.…

Vena fritidshem

Välkommen till Vena fritids! Varje dag är det full aktivitet bland alla elever på vårt fritidshem. Vi erbjuder en meningsfull stimulerande…