Lärkan – Emådalskolans fritidshem

Fritidshemmet Lärkan vill ta till vara elevernas lust att lära. Vårt mål är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga…

Lindblomskolans fritidshem

På fritids vill vi erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Inflytande och medbestämmande ska stå i centrum hos oss. På fritids…

Venhagskolans fritidshem

Venhagskolan har tre fritidsavdelningar, Fisken, Hajen och Valen. På våra fritidsavdelningar vill vi ta till vara elevernas lust att lära. Vårt…