Bild av elever redo för skolanElever redo för skolan

Val av skola

Du som har barn i åldern 6-15 år har möjlighet att själv välja vilken grundskola barnen ska gå i. Detta…

Bild av bil med släp fullt av flyttkartonger

Anmälan om utflyttning av elev

När en elev ska flytta till en annan kommun ska en flyttanmälan göras till avlämnande skola/kommun för att den nya…