Skolverkets statistik

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. På deras hemsida kan du…

Öppna jämförelser

Hos Sveriges Kommuner och Landsting kan du jämföra resultat för kommunerna. Grundskolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och…

painter-1246619__340

Kultur i skolan och förskolan

Kultur är viktigt för lärandet och identitetsbyggandet. Kultur- och fritidsförvaltningen och skolan jobbar gemensamt för att våra barn och elever…

Den svenska skolan för nyanländaDen svenska skolan för nyanlända

Om svensk skola och utbildning

På Skolverkets webbplats omsvenskskolaochutbildning.se hittar du en introduktion till det svenska skolsystemet. Det finns möjlighet att få informationen översatt till…