Särskola

Om anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform. Den är till för barn och ungdomar som inte uppnår kunskapsmålen i grundskolan för…

Ansökan till anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar…