Grundsärskola

Vem har rätt till grundsärskola? För barn som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av…

Ansökan till grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga…