Visa bara Nyheter från Grundskola & fritidshem

Läsårsstart höstterminen 2021

I Hultsfreds kommun följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, inte finns anledning att friska elever…

Den svenska skolan för nyanländaDen svenska skolan för nyanlända
Om svenska skolan för nyanlända

På Skolverkets webbplats omsvenskaskolan.se hittar du en introduktion till det svenska skolsystemet. Nu är det också möjligt att få den…

Skoldatatek
Skoldatateket

Skoldatatekets främsta uppgifter är att hjälpa till med hanteringen av tekniska hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd. I…