Prästkragar

Skolavslutning och student 2022

Lindblomskolan Torsdagen den 16 juni klockan 09.00 har årskurs 6 avslutning i kyrkan. Vårdnadshavare är inbjudna till kyrkan. Torsdagen den…

Specialskolan

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10…

Våra förskolor och skolor

Nedan kan du se en karta där våra förskolor och skolor är utplacerade. Du kan även klicka på platsmarkeringarna för…

Rektorer på våra grundskolor

Här hittar du information om vem som är rektor på kommunens olika grundskolor. Albäcksskolan, Hultsfred åk 7 – 9 samt…