brogärdet 009Foto: Björkens förskola

Introduktion i förskolan

Undervisning i förskolan Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik…

Klagomål mot kommunal utbildning

Har du klagomål på förskolan, fritidshemmet eller skolan kan du kontakta oss. Där är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Är…

Bild på barn som skriker in i kameranElevinflytande

Elevinflytande och barns inflytande

Från förskola till vuxenutbildningar ska du som barn eller elev ha inflytande. Det framgår tydligt i de dokument som styr förskolan…

Elevhälsan i förskolan

Skollagens krav om elevhälsa gäller inte för förskolan. Det medicinska ansvaret för barn i förskoleåldern ligger hos barnhälsovårdsmottagningarna (BHV). I…

Bild av glada personerSamverkan mellan förskola/skola och hem

Samverkan mellan förskola/skola och hem

Du som förälder till barn i förskolan eller till elever i skolan ska erbjudas möjlighet till inflytande. Så tidigt som…