Bild av skadad och omlindad fotBild av skadad och omlindad fot

Olycksfallsförsäkring – information och anmälan

Hultsfreds kommun har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppsskada…

Klagomål mot kommunal utbildning

Har du klagomål på förskolan, fritidshemmet eller skolan kan du kontakta oss. Där är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Är…

Bild på barn som skriker in i kameranElevinflytande

Elevinflytande och barns inflytande

Från förskola till vuxenutbildningar ska du som barn eller elev ha inflytande. Det framgår tydligt i de dokument som styr förskolan…

Bild av glada personerSamverkan mellan förskola/skola och hem

Samverkan mellan förskola/skola och hem

Du som förälder till barn i förskolan eller till elever i skolan ska erbjudas möjlighet till inflytande. Så tidigt som…

Elevhälsan i förskolan

Skollagens krav om elevhälsa gäller inte för förskolan. Det medicinska ansvaret för barn i förskoleåldern ligger hos barnhälsovårdsmottagningarna (BHV). I…

brogärdet 009Foto: Björkens förskola

Introduktion i förskolan

Undervisning i förskolan Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik…