Våra förskolor och skolor

Nedan kan du se en karta där våra förskolor och skolor är utplacerade. Du kan även klicka på platsmarkeringarna för…

Rektorer på våra förskolor

Här hittar du ansvarig rektor för kommunens olika förskolor. Björkens förskola, Järnforsen Ekbackens förskola, Vena Evahagens förskola, Virserum Furuängens förskola,…

Skolverkets Utbildningsguide

På Skolverkets webbplats hittar du en utbildningsguide. Utbildningsguiden kan vara till hjälp i att stödja alla som står inför ett…

painter-1246619__340

Kultur i skolan och förskolan

Kultur är viktigt för lärandet och identitetsbyggandet. Kultur- och fritidsförvaltningen och skolan jobbar gemensamt för att våra barn och elever…

Skolverkets statistik

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. På deras hemsida kan du…

Den svenska skolan för nyanländaDen svenska skolan för nyanlända

Om svensk skola och utbildning

På Skolverkets webbplats omsvenskskolaochutbildning.se hittar du en introduktion till det svenska skolsystemet. Det finns möjlighet att få informationen översatt till…

Öppna jämförelser

Hos Sveriges Kommuner och Landsting kan du jämföra resultat för kommunerna. Grundskolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och…