Bild på grönsaker i en skolmatsal

Matsedel för skola och förskola

Prenumerera på matsedeln i din kalender. För webbredaktörer/utvecklare: https://wordpress.org/plugins/open-meal-information/

Skolmjölksstöd

Skolmjölksstöd från Jordbruksverket Mjölken vi serverar i förskolor och skolor finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Måltider inom skolverksamheten

Målsättning Måltiderna ska liksom övriga aktiviteter präglas av mål och riktlinjer. De ska ha ett pedagogiskt syfte, vara ett naturligt…