Foto på en hjärtstartare

D-HLR

Hjärt-lungräddning med halvautomatisk defibrillator D-HLR är oftast den enda effektiva…
NödutgångNödutgångFoto: Johan Eklund

Utbildning i utrymning

Alla har vi olika förutsättningar och agerar olika i nödsituationer.…