Information covid-19

Aktuellt läge kring covid-19

2021-04-08 Socialförvaltningen Läget vad gäller covid-19 inom vård och omsorg är fortsatt stabilt. I dagsläget har en brukare och ingen…