Information covid-19

Aktuellt läge kring covid-19

2021-06-11 Socialförvaltningen Läget vad gäller covid-19 inom vård och omsorg är fortsatt stabilt. I dagsläget har vi ingen brukare eller…