Frågor och svar om det nya coronaviruset

FAQ_605X353_webben

Här kommer frågor och svar om det nya coronaviruset och de beslut som fattats av Hultsfreds kommun med dess förbund och bolag för att minska risken för smittspridning.

Senast uppdaterad 2020-03-30

Allmänna frågor

Hur gör jag för att minska risken att bli smittad och smitta andra?
Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Var hittar jag mer information från myndigheter?
Vi rekommenderar att du läser mer på Folkhälsomyndighetens webbplats, där man samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Du kan även besöka webbplatsen krisinformation.se där det finns samlad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Har du fler frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är gratis och tillgänglig dygnet runt.

Hur kan jag prata med mitt barn om coronaviruset?
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn.
Tips på hur du som vuxen kan prata med barn:
Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här.
Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50
Tips direkt till barn:
Tips kring hur barn kan hantera oro finns här.
Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Får jag fortfarande besöka kommunhuset?
Om du planerar att besöka Hultsfreds kommunhus eller någon av kommunens andra verksamheter och känner dig förkyld eller har symptom på luftvägsinfektion som till exempel snuva, hosta eller feber, så ber vi dig istället att kontakta respektive verksamhet via telefon eller mejl. Du kan också ringa kommunens växel på 0495-24 00 00 eller mejla kommunen@hultsfred.se. Detta gäller även om symptomen är milda.

 

Frågor kring utbildning och förskola

Har skolan öppet?
I enlighet med regeringens rekommendationer bedriver Hultsfreds kommun distansundervisning på Albäcksskolan, Hultsfreds gymnasium samt Hultsfred Lärcenter inklusive Campus Hultsfred från den 18 mars och fram till påsklovet. Undantaget är grundsärskolan och gymnasiesärskolan som bedriver verksamhet på plats i lokalerna. Läs mer om beslutet här.
Hultsfreds kommuns låg- och mellanstadieskolor samt förskolor har för närvarande öppet som vanligt för friska barn, men det kan komma att ändras med kort varsel.

Kan mitt barn ändå få skollunch? 
Ja, elever på Albäcksskolan och Hultsfreds gymnasium som har undervisning på distans erbjuds att hämta skollunch som take away på olika orter i kommunen. Kontakta skolan för mer information.

Mitt barn är snuvigt, får jag lämna på förskolan?
Nej, barn ska stanna hemma från förskola och skola om de visar symptom som feber, hosta, snuva, huvudvärk eller muskel- och ledvärk. Detta gäller även milda symptom. Barnet kan återgå till förskolan eller skolan tidigast två dygn efter att symptomen upphört.

Får far- och morföräldrar hämta och lämna på förskola och fritidshem? 
Nej, för att minska antalet kontakter i fritidshem och förskola ska endast vårdnadshavare hämta och lämna i dagsläget. Kontakta personalen om någon annan behöver hämta eller lämna på grund av särskilda skäl.

Hur länge ska barnen stanna hemma från förskola/skola efter att vi kommit hem från en resa?
Skolelever och förskolebarn som befunnit sig i utomlands uppmanas att stanna hemma under inkubationstiden. Om ert barn går i skola ber vi er kontakta skolan för att planera hemuppgifter under inkubationstiden. Uppmaningen gäller tills vidare. Vi vet inte hur smittspridningen kommer att utveckla sig och Hultsfreds kommun följer utvecklingen noga. Läs informationen till vårdnadshavare här.

Vilka områden räknas som smittdrabbade?
Hultsfreds kommun, dess förbund och bolag följer UD:s reserekommendationer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående det nya coronaviruset. UD avråder för närvarande till icke nödvändiga resor till alla länder.

 

Frågor kring vård och omsorg

Kan jag besöka en anhörig som bor på ett äldreboende?
Nej, Hultsfreds kommun har stängt alla kommunens vård- och omsorgsboenden för besök tills vidare. Läs mer om beslutet här. Vi ber dig istället att ringa din anhörig eller hålla kontakt på något annat sätt.

Kan jag som privatperson äta vid äldreboendenas restauranger?
Nej, även äldreboendenas restauranger är stängda för allmänheten för att minska risken för smittspridning.

Frågor kring evenemang

Jag har planerat att gå på ett evenemang i kommunen, kommer det att bli av?
Just nu är det många evenemang som ställs in eller skjuts på framtiden. Har du frågor kring ett specifikt evenemang så kontakta i första hand den som arrangerar evenemanget för att se om det kommer att bli av eller inte.

 

Frågor för företagare

Kan jag som företagare i Hultsfreds kommun få hjälp av kommunen på något sätt?
Till följd av det nya coronaviruset har många företag i vår kommun drabbats hårt. Hultsfreds kommun vill därför underlätta för företagen genom att under en period erbjuda tidigarelagda betalningar till leverantörer i kommunen, anstånd med betalningar utan dröjsmålsränta samt betalning av kostnader för avbokningar.
Läs mer här.

Var hittar jag som företagare information? 
I detta inlägg finns samlad information från olika myndigheter för dig som företagare.

 

Övriga frågor

Hur kan jag göra för att minska risken för ryktesspridning kring coronaviruset? 
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information i sociala medier. Dela endast bekräftad information från säkra källor, såsom myndigheter och kommun.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?
Region Kalmar informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Kalmar ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.