Visa bara Nyheter från Krisberedskap

FRGFoto: Thomas Henrikson, MSB
Lär dig öka din krisberedskap

Vem tar ansvar för mig och mina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris och hur kan jag själv…