vma[1]Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Foto: MSB

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Signalen “Hesa Fredrik” används för att varna och informera när det finns risk för skada på liv, egendom och miljö…

Kommunikationskanaler vid kris

Vid en krissituation kan du få information via olika kommunikationskanaler. Om du befinner dig i det direkta krisområdet är det…

Samverkan i länet

Krissamverkan Kalmar län är ett samlande begrepp för myndigheter, kommuner och andra organisationer som finns i länet och som i…

Råd

Råd vid attentat

Terrorattentat kan riktas mot allmänheten, men även mot symboliska mål eller personer. Några råd om hur allmänheten kan agera vid…

Skylt med text skyddsrum.Foto: Mostphotos.com

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer…

Frivilliga resursgruppen med reservaggregatFRGFoto: Johan Paulin

Frivilliga Resursgruppen – FRG

Frivilliga Resursgruppen (FRG) samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna…

Bild på bro som svämmar över

Skydda dig mot översvämning

Ha koll på det normala vattenståndet och historiken Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden…

HemberedskapHemberedskap krisberedskapFoto: Thomas Henriksson,MSB

Så klarar du krisen bättre

Elen försvinner, värmen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de…

FRGFoto: Thomas Henrikson, MSB

Lär dig öka din krisberedskap

Vem tar ansvar för mig och mina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris och hur kan jag själv…

En introduktion till totalförsvar

Efter att säkerhetsläget i vårt närområde försämrats beslutade regeringen den 10 december 2015 att planeringen för totalförsvaret skulle återupptas. Den…