Frivilliga resursgruppen med reservaggregatFRGFoto: Johan Paulin

Frivilliga Resursgruppen – FRG

Hultsfreds civilförsvarsförening och FRG behöver förstärkning med nya utbildade medlemmar för att öka förmågan att hjälpa till vid en extraordinär…

Till dig som företagare covid-19

Extra stöd till extern rådgivning

Företag i Kalmar län med upp till 20 anställda kan söka extra stöd för extern rådgivning kopplat till Covid-19. Intresseanmälan…

HemberedskapHemberedskap krisberedskapFoto: Thomas Henriksson,MSB

Så klarar du krisen bättre

Elen försvinner, värmen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de…

Broschyren – Din säkerhet

Hur agerar du vid en krissituation? Vad gör du när någon i din närhet behöver snabb hjälp? Hur var det…

En introduktion till totalförsvar

Efter att säkerhetsläget i vårt närområde försämrats beslutade regeringen den 10 december 2015 att planeringen för totalförsvaret skulle återupptas. Den…

Råd

Råd vid attentat

Terrorattentat kan riktas mot allmänheten, men även mot symboliska mål eller personer. Några råd om hur allmänheten kan agera vid…

Bild på bro som svämmar över

Skydda dig mot översvämning

Ha koll på det normala vattenståndet och historiken Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden…

FRGFoto: Thomas Henrikson, MSB

Lär dig öka din krisberedskap

Vem tar ansvar för mig och mina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris och hur kan jag själv…

vma[1]Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Foto: MSB

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Signalen används för att varna och informera när det finns riks för skada på liv, egendom och miljö. Signalerna provas kl…