HemberedskapFoto: Thomas Henriksson, MSB

Hembredskap

Elen försvinner, värmen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de…

Skyddsrum

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer…

vma[1]Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Foto: MSB

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Signalen “Hesa Fredrik” används för att varna och informera när det finns risk för skada på liv, egendom och miljö…

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att kommunens viktigaste samhällsfunktioner funktioner fungerar…

Bild på bro som svämmar över

Skydda dig mot översvämning

Ha koll på det normala vattenståndet och historiken Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden…

Råd

Råd vid attentat

Terrorattentat kan riktas mot allmänheten, men även mot symboliska mål eller personer. Några råd om hur allmänheten kan agera vid…

Kommunikationskanaler vid kris

Vid en krissituation kan du få information via olika kommunikationskanaler. Om du befinner dig i det direkta krisområdet är det…