Is- och vattensäkerhet

Finns att hyra hos Hultsfreds Turistbyrå

 

Tips som behandlar vikten av säkerhet vid vatten och is, dess risker och faror.
Den bästa livförsäkringen är att aldrig ge sig iväg ensam ut på isen,och testa isen innan du ger dig ut. Men oavsett om du är ensam eller i sällskap på isen bör du ha med dig följande utrustning:

  • Isdubbar
  • Ispik eller isbill
  • Räddningslina
  • Flythjälp
  • Mobiltelefon

 

Testa isens tjocklek

Testa isens tjocklek med hjälp av en ispik. Det ska vara minst tio centimeters kärnis för att du ska kunna gå på den. Kärnisen är genomskinlig och hård. Mörkare färg tyder på en tunnare is.

Var försiktig om du ser tjocka drivor av snö, isen kan vara bortsmält under snön. Det finns ingen helt säker is. Isen förändras hela tiden, bland annat på grund av väderlek och vattenströmmar. Vårisar är särskilt förrädiska.

 

Om du hamnar i vattnet:

  • Vänd dig om mot det håll varifrån du kom.
  • Är iskanten tunn så försök att hacka dig fram till is som kan bära dig. Först då kan du ta fram dina isdubbar.
  • Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av ett kraftigt simtag med benen för att häva dig upp.
  • När du väl är uppe – res inte på dig utan fortsätt åla dig fram på isen.

 

Ring 112:

Påkalla alltid uppmärksamhet från din omgivning och ring eller be någon annan ringa nödnumret 112. Det är inte säkert att du ensam kan klara en livräddning och det är alltid en fara med att bli nedkyld.