EldningsförbudFoto: Pixabay

Elda ute

All eldning av avfall är förbjuden enligt miljöbalken och kan leda till åtal. För frågor kontakta miljökontoret för avfallsfrågor. Vid…

Brandskyddskontroll

För att tidigt upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand genomförs brandskyddskontroller. Om felaktigheter som innebär risk för…

Grillad korvGrillad korvFoto: pixabay

Gasol

Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av…

Brandfarlig varaTända tändstickor

Brandskyddsrond för privatpersoner

Hitta och rätta till risker i ditt hem Fördjupad brandskyddsrond för lägenhet,villa & radhus Varje år brinner det i över…