Brandbil

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en…

ökad kunskap SBAFoto: MSB bildbank

Att arbeta med SBA

I Lagen om skydd mot olyckor förtydligas idag ansvaret för den enskilde. I detta ansvar ingår för alla att ha…