101014 -Karlstad / Foto: Johan Eklund / Tidning.101014 -Karlstad / Foto: Johan Eklund / Tidning.Foto: MSB bildbank

Att arbeta med SBA

I Lagen om skydd mot olyckor förtydligas idag ansvaret för…