Brandfarlig varaTända tändstickor

Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Kontroll av gasol inom publika områden

Det ska finnas en föreståndare för varje förbrukningsställe som ser till att nedanstående följs: Finns dygnsbehovet av gasol på förbrukningsstället?…

Blankett för explosiva varor

Gäller ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom…