Brandfarlig varaTända tändstickor

Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Blankett för explosiva varor

Gäller ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom…

Kontroll av gasol inom publika områden

Det ska finnas en föreståndare för varje förbrukningsställe som ser till att nedanstående följs: Finns dygnsbehovet av gasol på förbrukningsstället?…