Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Räddningstjänstens taxor

Räddningstjänsten hyr ut visst material såsom slangar och övrig utrustning om verksamheten så medger, vi  genomför utbildningar i förebyggande brandskydd,…

EldningsförbudFoto: Pixabay

Elda ute

All eldning av avfall är förbjuden enligt miljöbalken och kan leda till åtal. För frågor kontakta miljökontoret för avfallsfrågor. Vid…

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns Sevesolagen. Lagen berör de verksamheter som hanterar stora mängder farliga…

test av brandvarnare

1 december = brandvarnardagen

Då är det dags att kolla din brandvarnare inför julmånadens och vinterns alla tända ljus. December och januari är de…