Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Räddningstjänstens taxor

Räddningstjänsten hyr ut visst material såsom slangar och övrig utrustning om verksamheten så medger, vi genomför utbildningar i förebyggande brandskydd,…

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns Sevesolagen. Lagen berör de verksamheter som hanterar stora mängder farliga…

EldningsförbudFoto: Pixabay

Elda ute

All eldning av avfall är förbjuden enligt miljöbalken och kan leda till åtal. För frågor kontakta miljökontoret för avfallsfrågor. Vid…