Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Räddningstjänstens taxor

Räddningstjänsten hyr ut visst material såsom slangar och övrig utrustning om verksamheten så medger, vi  genomför utbildningar i förebyggande brandskydd,…

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns Sevesolagen. Lagen berör de verksamheter som hanterar stora mängder farliga…

EldningsförbudFoto: Pixabay

Elda ute

All eldning av avfall är förbjuden enligt miljöbalken och kan leda till åtal. För frågor kontakta miljökontoret för avfallsfrågor. Vid…

test av brandvarnare

1 december = brandvarnardagen

Då är det dags att kolla din brandvarnare inför julmånadens och vinterns alla tända ljus. December och januari är de…