EldningsförbudFoto: Pixabay

Elda ute

All eldning av avfall är förbjuden enligt miljöbalken och kan leda till åtal. För frågor kontakta miljökontoret för avfallsfrågor. Vid…

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns Sevesolagen. Lagen berör de verksamheter som hanterar stora mängder farliga…

Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Räddningstjänstens taxor

Räddningstjänsten hyr ut visst material såsom slangar och övrig utrustning om verksamheten så medger, vi genomför utbildningar i förebyggande brandskydd,…