elever kliver på en bussFoto: Örjan Karlsson

Skolskjutsar för grundskola och gymnasium

Informationen uppdateras löpande allt eftersom skolskjutsplaneringen blir klar inför läsåret 2021-2022. Kommunen ordnar gratis skolskjuts för elever i grundskolan om…

Färdtjänst

Var ansöker jag om färdtjänst? Du som har ett funktionshinder och inte kan åka med allmänna kommunikationer kan ansöka om…