elever kliver på en bussFoto: Örjan Karlsson

Skolskjutsar för grundskola och gymnasium

Informationen uppdateras löpande allt eftersom skolskjutsplaneringen blir klar inför läsåret 2022-2023. Kommunen ordnar gratis skolskjuts för elever i grundskolan om…