Bild på en sjödjupkarta för sjön Linden.

Sjödjupkartor

Det finns digitala djupkartor från några sjöar i kommunen. Dessa…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…

Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det hårda krav…

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…

Skyddad natur

I Hultsfreds kommun finns mycket fin natur som är viktig…
Bild på en björnloka.

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka eller jätteloka är en giftig ört med vita blommor…
Bild på fisk

Fiskevård

I kommunens arbete ingår åtgärder för att förbättra miljön för…

Provfiske

I Hultsfreds kommun finns många sjöar och vattendrag som vi…

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att få…