Bild på en sjödjupkarta för sjön Linden.

Sjödjupkartor

Det finns digitala djupkartor från några sjöar i kommunen. Dessa…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Alkärret

Kommunens naturreservat

Hultsfreds kommun bildade 2006 de bägge naturreservaten Hulingsryd och Alkärret.…
Standardbild

Skyddad natur

I Hultsfreds kommun finns mycket fin natur som är viktig…
Standardbild

Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det hårda krav…
Standardbild

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…
Bild på fisk

Fiskevård

I kommunens arbete ingår åtgärder för att förbättra miljön för…
Standardbild

Kalkningsverksamhet

När man förbränner fossila bränslen som kol och olja släpper…
Bild på en björnloka.

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka eller jätteloka är en giftig ört med vita blommor…
Standardbild

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att få…
Standardbild

Provfiske

I Hultsfreds kommun finns många sjöar och vattendrag som vi…