Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Bild på en sjödjupkarta för sjön Linden.

Sjödjupkartor

Det finns digitala djupkartor från några sjöar i kommunen. Dessa…

Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det hårda krav…

Provfiske

I Hultsfreds kommun finns många sjöar och vattendrag som vi…
Bild på fisk

Fiskevård

I kommunens arbete ingår åtgärder för att förbättra miljön för…

Skyddad natur

I Hultsfreds kommun finns mycket fin natur som är viktig…

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…
Bild på en björnloka.

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka eller jätteloka är en giftig ört med vita blommor…

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att få…