Bild på cistern

Cisterner för diesel- och eldningsolja

Ska du installera en cistern måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen och se till att cisternen genomgår en installationskontroll. Här…

Brandfarlig varaTända tändstickor

Hantering av brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. Många köldmedier påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten. Därför är…

Inventera och sanera PCB

PCB är ett kemiskt ämne som kan vara cancerframkallande. Det kan även påverka vårt immunförsvar och hormonsystem. Under slutet av…

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända. Vissa medel kräver även att du har ett aktuellt tillstånd…

Kemikalier i vardagen

Vi använder många olika kemikalier i vår vardag som kan vara farliga för vår hälsa och miljön. Därför är det…

Kontroll av cisterner

Du som äger en cistern ska se till att den blir kontrollerad vid installation och därefter med jämna mellanrum samt…