Brandfarlig varaTända tändstickor

Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Bild på cistern

Cisterner och tankar

Ska du installera en cistern måste du se till att cisternen genomgår en installationskontroll och informera miljö- och byggnadsförvaltningen. Här…

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. Många köldmedier påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten. Därför är…

Inventera och sanera PCB

PCB är ett kemiskt ämne som kan vara cancerframkallande. Det kan även påverka vårt immunförsvar och hormonsystem. Under slutet av…

Produktvalsprincipen

En del kemikalier har sådana egenskaper som gör att de redan i små mängder kan skada människor eller miljön. Därför…

Kemikalier i vardagen

Vi använder många olika kemikalier i vår vardag som kan vara farliga för vår hälsa och miljön. Därför är det…