Visa bara Vanliga frågor från Miljö- & klimatarbete

Bild på cistern
Cisterner för diesel- och eldningsolja

Ska du installera en cistern måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen och se till att cisternen genomgår en installationskontroll. Här…

Brandfarlig varaTända tändstickor
Hantering av brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…