Algblomning i sjö där vattnet är grönt och grumligt.Exempel på hur algblomning kan se ut.

Algblomning

Grönt och grumligt vatten är tecken på algblomning. Alger kan…

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem.…

Kretsloppsplan

Kommunfullmäktige antog planen 20 oktober 1997, § 100.

Luftkvalitet

Att luften är av god kvalitet är viktigt för vår…