Algblomning i sjö där vattnet är grönt och grumligt.Exempel på hur algblomning kan se ut.

Algblomning

Grönt och grumligt vatten är tecken på algblomning. Alger kan…
Standardbild

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…
Standardbild

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem.…
Standardbild

Luftkvalitet

Att luften är av god kvalitet är viktigt för vår…
Standardbild

Kretsloppsplan

Kommunfullmäktige antog planen 20 oktober 1997, § 100.