Bild på vattenFoto: Pixabay

Provtagning på kommunens badplatser

Varje sommar tar kommunen flera prover på badvattnet vid några badplatser i kommunen. Genom provtagningen kontrollerar vi halten av bakterier…

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som finns i länet med hjälp av MIFO-metoden. MIFO står för…

Bild på en bil som tvättas i en automathall

Biltvätt

Att du tvättar bilen på rätt sätt är viktigt för vår miljö och vårt vatten. Tvätta alltid bilen i en…

Algblomning i sjö där vattnet är grönt och grumligt.Exempel på hur algblomning kan se ut.

Algblomning

Grönt och grumligt vatten är tecken på algblomning. Alger kan vara farliga att få i sig och att få på…

Foto på ett vindkraft

Energi- och klimatrådgivning

Om du har frågor eller vill ha råd om energi och klimat kan du vända dig till kommunens energi- och klimatrådgivare…

Kretsloppsplan

Kommunfullmäktige antog planen 20 oktober 1997, § 100.

Luftkvalitet

Att luften är av god kvalitet är viktigt för vår hälsa och vårt klimat. Luftföroreningar kan leda till nedsatt lungfunktion…

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Därför finns det miljöer där det är förbjudet att röka…