Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som finns i länet med hjälp av MIFO-metoden. MIFO står för…

Bild på en bil som tvättas i en automathall

Biltvätt

Att du tvättar bilen på rätt sätt är viktigt för vår miljö och vårt vatten. Tvätta alltid bilen i en…

Foto på ett vindkraft

Energi- och klimatrådgivning

Om du har frågor eller vill ha råd om energi och klimat kan du vända dig till kommunens energi- och klimatrådgivare…

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Därför finns det miljöer där det är förbjudet att röka…

Bild på vattenFoto: Pixabay

Provtagning på kommunens badplatser

Varje sommar tar miljö- och byggnadsförvaltningen flera prover på badvattnet vid några badplatser i kommunen. Genom provtagningen kontrollerar vi halten…

Luftkvalitet

Att luften är av god kvalitet är viktigt för vår hälsa och vårt klimat. Luftföroreningar kan leda till nedsatt lungfunktion…

Algblomning i sjö där vattnet är grönt och grumligt.Exempel på hur algblomning kan se ut.

Algblomning

Grönt och grumligt vatten är tecken på algblomning. Alger kan vara farliga att få i sig och att få på…

Kretsloppsplan

Kommunfullmäktige antog planen 20 oktober 1997, § 100.